Thông báo

Dầu nhờn nhập khẩu để gia công xuất khẩu không chịu thuế Bảo vệ môi trường

Tóm tắt

Dầu nhờn có nguồn gốc hóa thạch thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), không phân biệt mục đích sử dụng, trừ trường hợp mặt hàng là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày cập nhật : 09-07-2018


 Dầu nhờn nhập khẩu để gia công xuất khẩu không chịu thuế Bảo vệ môi trường

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Đà Nẵng về vướng mắc khi xác định đối tượng chịu thuế BVMT đối với mặt hàng dầu nhờn.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12; Khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì xăng, dầu, mỡ thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính  về căn cứ tính thuế BVMT đối với hàng hoá là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hoá tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hoá tương ứng. 

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC thì “Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan Hải quan không thu thuế BVMT đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu”.

Theo đó, với quy định trên, mặt hàng dầu nhờn có nguồn gốc hóa thạch thuộc đối tượng chịu thuế BVMT, không phân biệt mục đích sử dụng (để bôi trơn hay không để bôi trơn), trừ trường hợp mặt hàng là nguyên liệu, vật tư NK để gia công sau đó XK ra nước ngoài. Việc xác định tỷ lệ phần trăm dầu gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp thực hiện theo điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Theo Báo Hải quan


Thông báo mới nhất


Tìm kiếm tất cả Thông báo

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới