Bài viết mới nhất

Triển khai các thủ tục cấp giấy xác nhận phế liệu trên hệ thống một cửa trong tháng 7


Triển khai các thủ tục cấp giấy xác nhận phế liệu trên hệ thống một cửa trong tháng 7

"Sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục mở rộng triển khai các thủ tục hành chính của nhóm này theo kế hoạch và triển khai đến các địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo phân cấp)"- ông Khuất Hoàng Kiên cho biết.

Văn bản Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường gửi Tổng cục Hải quan mới đây, cho thấy sẽ có 7 thủ tục hành chính triển khai trên Cơ chế một cửa bao gồm:

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng); 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất;

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác NK cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất;

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác NK cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

Chấp thuận NK mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép NK để phân tích; 

Thông báo về lô hàng phế liệu NK.

Việc đưa nhóm các thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong NK phế liệu là nguyên liệu sản xuất thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia là giải pháp quan trọng đảm bảo công tác quản lý đối với mặt hàng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về môi trường. Đặc biệt trong bối cảnh, các cảng biển Việt Nam đang tồn đọng hàng ngàn container phế liệu NK.

theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới