Bài viết mới nhất

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải cắt giảm 50% danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải cắt giảm 50% danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899, các bộ, ngành, đặc biệt là ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn như: Tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp lý; Đầu tư xây dựng, triển khai hệ thống CNTT kết nối các bộ, ngành; Tuyên truyền, đào tạo… về NSW, ASW và các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới. 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện NSW vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức.

“Nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm, kết quả còn rất khiêm tốn so với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đến nay, số thủ tục triển khai mới đạt 53/284 thủ tục phải triển khai (đạt gần 19% theo yêu cầu). Số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn chiếm tỷ trọng lớn; Hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành còn thấp; Số lượng văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung còn tồn đọng nhiều; Một số lĩnh vực còn bị bỏ sót; Sự chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành còn nhiều, chưa được khắc phục; Phí kiểm tra chuyên ngành một mặt hàng xuất nhập khẩu vẫn còn cao…”, Phó Thủ tướng nói

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian tới, việc đổi mới công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng hàng hóa XNK ngày càng tăng (năm 2017 đã vượt 425 tỷ USD), yêu cầu của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và yêu cầu bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước, trong đó có bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng được đặt ra.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu tổ chức hội nghị quan trọng này để đánh giá thực trạng tình hình, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp cụ thể, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại trong thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý được Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đại diện các hiệp hội ngành hàng, DN cho ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020; Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Bên cạnh đó, cần đề xuất, kiến nghị cụ thể về các công việc, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn NSW, ASW và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao từ nay đến cuối năm 2018 phải hoàn thành việc kết nối tối thiểu 130 thủ tục hành chính qua NSW và cắt giảm 50% danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới