Bài viết mới nhất

Điều kiện để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa


Điều kiện để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, việc gia hạn thời gian quá cảnh thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Ngoại thương năm 2018. Theo đó: Trường hợp gia hạn thời gian quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc hàng hóa quá cảnh thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật thì phải được Bộ Công Thương cấp phép.

Các trường hợp hàng hóa quá cảnh khác thuộc thẩm quyền gia hạn của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh thì trên cơ sở văn bản xin gia hạn thời gian quá cảnh của người khai hải quan (trong đó nêu rõ: số tờ khai, tên hàng hóa quá cảnh, lý do xin gia hạn thời gian quá cảnh, thời gian xin gia hạn quá cảnh và các thông tin khác liên quan), cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hàng hóa quá cảnh xem xét lý do gia hạn thời gian quá cảnh là phù hợp và đáp ứng các điều kiện đảm bảo nguyên trạng hàng hóa quá cảnh trong thời gian lưu kho trên lãnh thổ Việt Nam thì chấp nhận gia hạn.

Nếu có thông tin hoặc nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm, cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi gia hạn thời gian quá cảnh.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thay thế cho công văn số 776/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2014.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới