Bài viết mới nhất

Thanh tra về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu


Thanh tra về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Theo kế hoạch của Bộ TN&MT, nội dung công tác thanh tra tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất, công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thứ hai, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thứ ba, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ TN&MT chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, các đối tượng nằm trong diện thanh tra, bao gồm: Tổng cục Môi trường, thời kỳ thanh tra từ ngày 27/10/2015 đến ngày nay; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2013 đến nay; Các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ lúc giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực đến ngày nay; Các tổ chức đã được Bộ TN&MT chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thời kỳ thanh tra từ ngày 27/10/2015 đến nay.

Đồng thời, Bộ TN&MT sẽ tiến hành thanh tra toàn diện trên phạm vi cả nước việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thời gian bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào trung tuần tháng 8/2018. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra, nếu thấy cần thiết thì phải tiến hành lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường.  

Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở TN&MT tự rà soát công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Sở.

Đồng thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Sở TN&MT và các tổ chức đã được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trừ các đối tượng đã được đoàn thanh tra của Bộ TNMT lựa chọn).

Thời gian UBND các tỉnh, thành phố bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào cuối tháng 8/2018; đầu tháng 10/2018, gửi kết quả thanh tra về Bộ TN&MT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới