Bài viết mới nhất

Cho phép doanh nghiệp sang tải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất


Cho phép doanh nghiệp sang tải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Vấn đề này được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty CP Đồng Tâm (Nghệ An) và Công ty TNHH Sài Gòn Logistic (TP.Hồ Chí Minh). 

Tổng cục Hải quan cũng trả lời DN về giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải.

Theo đó, Khoản 5 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định việc sang tải hàng hóa tạm nhập tái xuất tại các địa điểm như: 

Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu; 

Cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất; 

Kho, bãi của thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất; 

Các điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa XK ở biên giới. 

Các container hoặc phương tiện vận tải hàng hóa phải đảm bảo điều kiện để niêm phong hải quan theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 83 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cụ thể, trường hợp DN đăng ký tờ khai tái xuất tại chi cục hải quan tạm nhập thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp quy định tại Điều 51c Khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp DN đăng ký tờ khai tái xuất tại chi cục hải quan xuất thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b Khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Bên cạnh đó, việc giám sát hải quan từ chi cục hải quan nơi đi và chi cục hải quan nơi đến (bao gồm chi cục hải quan cửa khẩu nhập, chi cục hải quan cửa khẩu xuất, chi cục hải quan quản lý địa điểm thay đổi phương tiện vận tải) cũng được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới