Bài viết mới nhất

Sẽ đánh giá độc lập kết quả thực hiện Cơ chế một cửa của các bộ, ngành


Sẽ đánh giá độc lập kết quả thực hiện Cơ chế một cửa của các bộ, ngành

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại” được tổ chức tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động trong tháng 8.

Kế hoạch hành động được xem là động lực để đẩy nhanh thực hiện NSW, ASW trong thời gian tới. Một nội dung quan trọng trong dự thảo nhận được nhiều sự quan tâm là giải pháp để thúc đẩy thực hiện các cơ chế một cửa. Theo dự thảo được Bộ Tài chính xây dựng, có 5 nhóm giải pháp quan trọng được đề cập.

Nhóm giải pháp thứ nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cải cách thủ tục hành chính. Đối với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý với những nội dung trọng tâm là xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Việc ban hành Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc sử dụng, trao đổi chứng từ điện tử, hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính trong nước và các nước, khối - cộng đồng kinh tế; tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Chính phủ trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thông qua NSW…

Nhóm giải pháp thứ hai, liên quan đến xây dựng, triển khai hệ thống CNTT. Theo đó, việc xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW sẽ hướng tới mục tiêu xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhằm đáp ứng tiến độ triển khai theo cam kết của Chính phủ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo mật, an toàn thông tin.

Đồng thời sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện ASW theo lộ trình và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế; giữa DN với DN nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường khả năng canh tranh quốc gia.

Một nội dung quan trọng khác trong nhóm giải pháp về CNTT là thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho cả DN và các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW.

Nhóm giải pháp thứ ba là xây dựng và triển khai đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới. Nhóm giải pháp này tập trung vào xây dựng và triển khai đề án tổng thể nhằm mục đích kết nối các cơ quan Chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng (bao gồm ngân hàng thương mại, bảo hiểm, DN xuất nhập khẩu và logistics...) liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới trên nền NSW, ASW.

Thực hiện mục tiêu trên cần hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới đối với hàng hóa XNK; nghiên cứu, ban hành các thủ tục hành chính nhằm quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng XNK qua biên giới; thiết lập cơ chế thanh toán, bảo lãnh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch và thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới.

Nhóm giải pháp thứ tư, liên quan đến đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ. Nội dung quan trọng của nhóm giải pháp này là xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện NSW, ASW; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, DN về NSW.

Mặt khác, cần tổ chức hỗ trợ tốt cho các cơ quan, tổ chức, DN tham gia NSW; tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT; đào tạo, tập huấn cho công chức các bộ, ngành thực hiện xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia...

Giải pháp trọng tâm thứ năm, được đề cập là thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập. Giải pháp này nhằm xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng DN trong quá trình thực hiện các dịnh vụ công thông qua NSW.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới