Tin tức

Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động: Cơ bản hoàn thành trong quý III

Tóm tắt

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn chi tiết thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự động đối với các đơn vị trong toàn ngành (Công văn 4824/TCHQ-CNTT). Đáng chú ý là việc Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đến 30/9/2018 phải cơ bản hoàn thành triển khai Hệ thống trong phạm vi toàn quốc. Từ nay đến thời điểm đó rất nhiều công việc được đặt ra với các đơn vị, nhất là các cục hải quan địa phương.

Ngày cập nhật : 04-09-2018


Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động: Cơ bản hoàn thành trong quý III

Hoàn thiện phần mềm

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn chi tiết nêu trên, cho biết: 2 mục tiêu quan trọng được đặt ra là đến 30/9/2018 hoàn thành triển khai Hệ thống trên phạm vi toàn quốc với các chức năng quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu trữ, tồn đọng tại các kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không, địa điểm chịu sự giám sát hải quan;

Đến 30/11/2018, hoàn thành triển khai trên phạm vi toàn quốc với các chức năng quản lý chi tiết theo mặt hàng về những thay đổi hình thái hàng hóa, chủ sở hữu hàng hóa trong quá trình lưu giữ tại kho ngoại quan.

Như vậy, trong quý III này việc triển khai Hệ thống phải cơ bản hoàn thành trên phạm vi toàn quốc. Từ nay đến thời điểm đó thời gian chỉ còn khoảng 1,5 tháng, do vậy hàng loạt công việc cụ thể đã được lãnh đạo Tổng cục Hải quan đặt ra và yêu cầu các đơn vị quyết tâm thực hiện.

Đối với Cục CNTT và Thống kê hải quan phải tập trung hoàn thiện hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai mở rộng; xây dựng và trình Tổng cục Hải quan ban hành văn bản quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và DN kinh doanh kho, bãi, cảng, địa điểm chịu sự giám sát hải quan; tổ chức các khóa đào tạo tập trung cho CBCC nòng cốt của các cục hải quan địa phương và DN hướng dẫn triển khai mở rộng Hệ thống…

Đồng thời làm việc với đối tác cung cấp phần mềm đầu cuối để hỗ trợ DN kinh doanh kho, bãi, cảng trong việc chọn phần mềm đầu cuối và kết nối giữa hệ thống của DN với Hệ thống quản lý hải quan tự động.

Nhiệm vụ quan trọng nữa đặt ra cho Cục là điều phối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các cục hải quan địa phương trong quá trình mở rộng Hệ thống; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả và đề xuất giải pháp để thúc đẩy mở rộng Hệ thống...

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng, trình Tổng cục ban hành quy trình thủ tục hải quan hướng dẫn quản lý, giám sát hàng hóa tự động; xây dựng và trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan để làm cơ sở cho việc triển khai mở rộng Hệ thống.

Cục Quản lý rủi ro chủ trì xây dựng yêu cầu chi tiết về quản lý rủi ro đối với quản lý giám sát hàng hóa làm cơ sở phát triển Hệ thống quản lý hải quan tự động…

Khẩn trương phổ biến cho DN

Để đạt mục tiêu triển khai Hệ thống theo kế hoạch, nhiệm vụ, công việc đặt ra đối với các cục hải quan địa phương là hết sức nặng nề.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, trước mắt các đơn vị khẩn trương tổ chức hội nghị với DN để thông báo, phổ biến chủ trương, yêu cầu, kế hoạch kết nối Hệ thống quản lý hải quan tự động với hệ thống của DN kinh doanh kho, bãi, cảng, địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Mặt khác, cần hoàn thành khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng và xác định các DN triển khai. Trên cơ sở đó hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai Hệ thống của đơn vị và báo cáo Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, sau khi được Tổng cục Hải quan đào tạo, tập huấn, các cục hải quan địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo lại cho CBCC của đơn vị và DN trên địa bàn về kết nối, triển khai Hệ thống; hướng dẫn, hỗ trợ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra DN trong việc lựa chọn, xây dựng phần mềm đầu cuối, đảm bảo hoàn thành việc kết nối thành công hệ thống của DN với Hệ thống quản lý hải quan tự động đúng kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, phải bố trí đủ CBCC am hiểu về nghiệp vụ và CNTT tham gia triển khai mở rộng Hệ thống; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho DN và công chức của đơn vị về chủ trương, định hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung triển khai Hệ thống quản lý hàng hóa hải quan tự động tại đơn vị. Định kỳ 15 hàng tháng báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình triển khai tại đơn vị...

Tính đến ngày 8/8/2018, Hệ thống quản lý hải quan tự động được thực hiện tại 5 cục hải quan địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh với 81 DN kinh doanh kho, bãi, cảng tham gia.

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có 55 DN, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có 18 DN; Cục Hải quan TP.HCM có 4 DN; Cục Hải quan Hà Nội có 3 DN và 1 DN tham gia tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Hệ thống thực hiện quản lý với hơn 1,473 triệu container hàng nhập khẩu và gần 1,058 triệu container hàng xuất khẩu. Ngoài ra, Hệ thống thực hiện quản lý gần 28,5 triệu kiện hàng xuất khẩu, hơn 13,4 triệu kiện hàng nhập khẩu và nhiều hàng rời, hàng lỏng…

Theo Báo Hải quan


Tin tức mới nhất


Tìm kiếm tất cả Tin tức

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới