Bài viết mới nhất

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành tài nguyên môi trường


Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành tài nguyên môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát và báo cáo phương án cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ này.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành là những kiến nghị, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa danh mục sản phẩm hàng hóa và TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, có 74 sản phẩm, hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó: lĩnh vực môi trường có 36 sản phẩm, hàng hóa và lĩnh vực biến đổi khí hậu có 38 sản phẩm, hàng hóa. Tất cả 74 hàng hóa, sản phẩm này đều đã được công bố kèm theo mã HS. Đặc biệt, có 36/74 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 18/36 sản phẩm, hàng hóa. Các quy chuẩn kỹ thuật này hiện đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, dự kiến sẽ ban hành các quy chuẩn trong quý III năm 2018.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới