Thông báo

Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tóm tắt

Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 68 thủ tục hành chính, trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23.400 doanh nghiệp tham gia.

Ngày cập nhật : 21-09-2018


Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Riêng từ ngày 1/1/2018 đến 15/8, số hồ sơ đạt trên 510.000 bộ, với trên 5.400 doanh nghiệp tham gia.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số thủ tục kết nối tăng thêm 15 so với tháng trước.

Liên quan đến thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi chính thức Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 4 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 3 nước (Brunei, Campuchia, Phillipines).

Trong thời gian tới, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).

Đối với công tác ứng dụng CNTT nội ngành, Tổng cục Hai quan tiếp tục triển khai các hệ thống CNTT đáp ứng Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Đó là, Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai…

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch. Đến nay, Hệ thống đã triển khai tại 5 Cục Hải quan địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh.

Đối với triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đến nay tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 170/180 thủ tục (tương đương 94,4%), trong đó số DVCTT đạt mức độ 4 là 161.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử  24/7, hiện đã ký kết với 21 ngân hàng thương mại phối hợp thu 24/7.

Theo Báo Hải quan


Thông báo mới nhất


Tìm kiếm tất cả Thông báo

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới