Tin tức

Quảng Ninh có 19,18% tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành

Tóm tắt

Đến đầu tháng 9/2018, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 41.472 tờ khai xuất nhập khẩu gồm 21.387 tờ khai nhập khẩu và 20.085 tờ khai xuất khẩu.

Ngày cập nhật : 24-09-2018


Quảng Ninh có 19,18% tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành

Trong số này có 7.955 tờ khai xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, chiếm 19,18% tổng số tờ khai .

Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu có 7.641 tờ khai kiểm tra chuyên ngành gồm: 3.064 tờ khai kiểm dịch; 735 tờ khai kiểm tra an toàn thực phẩm; 1.434 tờ khai kiểm tra chất lượng; 1.204 tờ khai quản lý chuyên ngành; 294 tờ khai có giấy phép; 656 tờ khai phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Đối với hàng hóa xuất khẩu có 314 tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành gồm 100 tờ khai kiểm tra an toàn thực phẩm; 94 tờ khai quản lý chuyên ngành; 24 tờ khai kiểm dịch…

Xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một giải pháp nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành đã được nêu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Một số bộ quản lý chuyên ngành đã ủy quyền/chỉ định nhiều cơ quan, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, việc điện tử hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng đang được các bộ, ngành tích cực thực hiện thông quan việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Đến nay 11 bộ, ngành đã triển khai 68 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Báo Hải quan


Tin tức mới nhất


Tìm kiếm tất cả Tin tức

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới