Bài viết mới nhất

Tiếp cận chính sách quản lý và kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Hải quan


Tiếp cận chính sách quản lý và kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Hải quan

Nhiều DN Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam thắc mắc, khi làm thủ tục NK hàng hóa vào Việt Nam, phần giấy phép đều khác nhau tùy theo loại sản phẩm, mặt hàng. Ví dụ, có nhiều điều kiện NK tùy theo từng loại hàng như giấy kiểm dịch theo luật an toàn thực phẩm đối với thực phẩm và xếp loại tiêu thụ năng lượng đối với sản phẩm điện tử. 

Do đó, DN hỏi, hiện nay có cơ quan nào hoặc tài liệu nào hướng dẫn các điều kiện NK cho từng loại hàng hóa không?

Trước vấn đề DN hỏi, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định pháp luật, để được thông quan hàng hóa XNK, người khai hải quan phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về thông quan hàng hóa quy định tại Luật Hải quan 2014 và pháp luật chuyên ngành khác như Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, Luật An toàn thực phẩm 2010, Luật Thú y 2015, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013... 

Tùy từng trường hợp cụ thể, để thông quan hàng hóa, DN phải nộp (xuất trình) cho cơ quan Hải quan các chứng từ liên quan như: Giấy phép (đối với hàng hóa XNK phải có giấy phép), giấy tờ về kết quả KTCN về kiểm dịch (động vật, thực vật, y tế), văn hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với hàng hóa XNK… 

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, để rút ngắn được thời gian tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, DN nên tìm hiểu các văn bản pháp luật quy định về chính sách quản lý và KTCN của Việt Nam trước khi XNK hàng hóa.

Theo đó, DN có thể tham khảo các văn bản này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (Hệ thống VNACCS/VCIS/ Mã hóa văn bản pháp quy, mã phân loại giấy phép dùng trong VNACCS).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới