Bài viết mới nhất

Ngành Hải quan tăng cường xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm


Ngành Hải quan tăng cường xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Theo đó, để đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện quy định của Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP. Nghị định 115/2018/NĐ-CP gồm 4 chương, 39 điều, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có tính răn đe hơn so với Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.  

Trong đó, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt chính là phạt tiền, không quy định hình thức cảnh cáo, tăng mức phạt tiền ở các hành vi, mức phạt tiền tối đa đến 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm (trước khi chỉ là 3,5 lần). 

Như với hành vi sử dụng động vật chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định để sản xuất, chế biến thực phẩm thay vì bị phạt tiền bằng 80 - 100% tổng giá trị thực phẩm vi phạm thì nay với nghị định mới, mức xử phạt tăng lên 1 - 2 lần theo giá trị thực phẩm. Trước đó với những sai phạm tương tự mức phạt trần không quá 100 triệu, thì nay mức phạt đã bỏ trần.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP cũng quy định nhiều hành vi bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm; xử phạt bổ sung như buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm, buộc tiêu hủy thực phẩm, buộc thu hồi thực phẩm, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn.

Ngoài ra, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP còn có 1 điều quy định về hậu kiểm (Điều 38) nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới