Bài viết mới nhất

Hướng dẫn khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt


Hướng dẫn khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt

Trả lời DN về phản ánh "Hệ thống phần mềm ecus không chấp nhận việc khai mã 2206.00.99 không có thuế TTĐB mà phải khai thuế TTĐB là 0%”, Tổng cục Hải quan cho biết, việc khai báo tờ khai NK điện tử được thực hiện trên Hệ thống VNACCS/VCIS, không phải thực hiện trên Hệ thống Ecus.

Qua kiểm tra hệ thống, đầu tiếp nhận khai báo hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS không bắt buộc khai báo thuế suất thuế TTĐB 0%. Vì vậy, đề nghị DN liên hệ trực tiếp với đối tác phát triển phần mềm khai báo hải quan điện tử để được hỗ trợ xử lý.

Hướng dẫn khai báo chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế TTĐB, Tổng cục Hải quan cho biết, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai chỉ tiêu 1.94 "Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác" và 1.95 "Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác" như sau:

Với chỉ tiêu 1.94 “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”: “Nhập mã áp dụng thuế suất/mức thuế trong trường hợp hàng hóa phải chịu thuế NK bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá,...), thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT.

Lưu ý: Phải nhập theo thứ tự: thuế NK bổ sung, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì nhập mã sắc thuế đồng thời phải nhập mã đối tượng không chịu thuế tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác. Trường hợp hàng hóa không áp dụng các loại thuế và thu khác thì không phải nhập vào ô này (Tham khảo bảng mã áp dụng thuế suất/mức thuế và mã sắc thuế trên website Hải quan:www.customs.gov.vn). Ngày đãng kí tờ khai NK phải trong thời hạn hiệu lực áp dụng thuế suất/mức thuế. ”

Với chỉ tiêu 1.95 “Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác” : "Nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác tương tự như nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế NK. Ngày đăng kí tờ khai NK hàng hóa được miễn/giảm/không chịu thuế là ngày còn trong thời hạn hiệu lực áp dụng. (Tham khảo bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) ”

Tổng cục Hải quan đưa ra ví dụ: Trường hợp xác định mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn là 4,5 độ thuộc mã HS 2206.00.99 không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo quy định tại Luật thuế TTĐB, khi NK, DN thực hiện khai báo như sau:

Chỉ tiêu 1.94 "Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”: nhập mã sắc thuế “T” - Mã sắc thuế TTĐB (Tham khảo bảng mã áp dụng thuế suất/mức thuế và mã sẳc thuế trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

Chỉ tiêu 1.95 “Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác”: nhập mã “TK300” - Mã đối tượng không chịu thuế TTĐB - Hàng hóa khác (Tham khảo bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)”.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới