Tin tức

Quản chặt phương tiện chứa hàng tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng

Tóm tắt

Phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng cần thực hiện thủ tục hải quan và cơ quan Hải quan sẽ thực hiện theo dõi phương tiện.

Ngày cập nhật : 26-10-2018


Quản chặt phương tiện chứa hàng tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng

Trong hướng dẫn mới đây gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại Điều 49/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất để hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan.

Về theo dõi phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng, Tổng cục Hải quan cho biết, tại mẫu số 02 Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể trách nhiệm của công chức hải quan trong việc theo dõi container/bồn mềm rỗng, theo đó, công chức hải quan xác nhận từng lần tái xuất, tái nhập, đồng thời xác nhận cả số lượng chưa tái nhập hoặc xuất tái. 

Tuy nhiên, để tăng cường theo dõi, quản lý đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể: Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập, tạm xuất có trách nhiệm theo dõi thời hạn tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập mà người khai hải quan đã đăng ký với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

Trường hợp lô hàng tái xuất, tái nhập cuối cùng của Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất thực hiện thủ tục tái xuất, tái nhập tại chi cục hải quan khác với chi cục hải quan tạm nhập, tạm xuất thì sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất, tái nhập cuối cùng, chi cục hải quan nơi làm thủ tục thực hiện fax bảng kê (Bản người khai hải quan lưu) cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất.

Theo Báo Hải quan


Tin tức mới nhất


Tìm kiếm tất cả Tin tức

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới