Bài viết mới nhất

Từ 29/10, không cho phép dỡ hàng phế liệu chưa cập nhật Giấy xác nhận kịp thời


Từ 29/10, không cho phép dỡ hàng phế liệu chưa cập nhật Giấy xác nhận kịp thời

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm 3 Khoản 1 Chỉ thị 27/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Chủ trì, phối hợp với các địa phương cập nhập thường xuyên, kịp thời và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia”.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: “Gửi Tổng cục Hải quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin một cửa Quốc gia Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Văn bản chấp thuận nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất trong thời hạn (03) ngày làm việc, kể từ ngày cấp, ban hành.”

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan vẫn còn một số trường hợp DN đã được cấp Giấy xác nhận nhưng chưa có thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia, đặc biệt là các Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan vẫn không nhận được đầy đủ các Giấy xác nhận theo đúng quy định nêu trên.

Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có các công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thực hiện cấp giấy xác nhận dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, cung cấp cho cơ quan Hải quan toàn bộ Giấy xác nhận bao gồm cả các Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa cung cấp cho Tổng cục Hải quan đầy đủ các Giấy xác nhận theo như đã đề nghị.

Mặt khác, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 27/CT-TTg thì không cho phép dỡ hàng là phế liệu từ tàu xuống cảng đối với chủ hàng không có trong danh sách tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch NK và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu NK theo quy định của pháp luật.

Do vậy, để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với phế liệu NK, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin một cửa Quốc gia đồng thời gửi cho Tổng cục Hải quan đầy đủ các Giấy xác nhận bao gồm cả các Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp làm căn cứ thông quan cho các lô hàng phế liệu NK. 

Tổng cục Hải quan cho biết, kể từ ngày 29/10/2018, thời điểm Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT có hiệu lực, cơ quan Hải quan sẽ không cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với các lô hàng có tên người nhận hàng chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin một cửa quốc gia, gửi cho Tổng cục Hải quan kịp thời.

Hiện tại trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan mới cập nhật được 207 DN được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới