Bài viết mới nhất

Chưa rõ cách xác định năm nhập khẩu của một số loại phương tiện đã qua sử dụng


Chưa rõ cách xác định năm nhập khẩu của một số loại phương tiện đã qua sử dụng

Trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về một số vướng mắc liên quan đến việc xác định năm NK một số loại hàng hóa đã qua sử dụng.

Theo quy định tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nNK thuộc danh mục hàng hóa cấm NK.

Tuy nhiên, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không quy định năm NK được xác định như thế nào (là thời điểm người NK đăng ký tờ khai hải quan hay thời điểm hàng về đến cảng Việt Nam).

Trong khi đó, trước thời điểm Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực, tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP cũng quy định ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được NK nếu đảm bảo điều kiện đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm NK. Đồng thời, tại điểm 1 mục II Thông tư liên tích 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BCA hướng dẫn việc NK ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng quy định: Ô tô đã qua sử dụng được NK phải đảm bảo điều kiện không quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về cảng Việt Nam, cụ thể là năm 2006 chỉ được nhập ô tô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây.

Như vậy, đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi, thời hạn 5 năm được tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam. Các loại ô tô khác như ô tô tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Để kịp thời hướng dẫn hải quan địa phương và DN thực hiện, vướng mắc trên đã được Tổng cục Hải quan chuyển đến Bộ Công Thương để có hướng dẫn rõ cách xác định năm NK đối với hàng hóa NK đã qua sử dụng nêu tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP. 

Theo  Báo Hải  quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới