Bài viết mới nhất

Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018


Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018

Sử dụng chứng từ điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính

Theo kế hoạch, Bộ GTVT đưa ra mục tiêu, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua NSW dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bộ tham gia và triển khai đầy đủ ASW theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam là thành viên.

Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ GTVT quyết tâm cải cách toàn diện công tác này theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với các mặt hàng tác động đến an toàn xã hội, an ninh quốc gia, môi trường đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, phải kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Đối với các mặt hàng khác, việc kiểm tra chất lượng hợp chuẩn hợp quy chuyển sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá mức độ tuân thủ của DN, mức độ rủi ro của hàng hóa theo từng thời kỳ và phải dựa trên hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể; trường hợp không thể ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phải có phương pháp kiểm tra công khai minh bạch.

Cụ thể, hết năm 2018, hoàn thành triển khai 100% thủ tục hành chính thông qua NSW.

Đến hết năm 2020, 100% các thủ tục hành chính của Bộ GTVT thực hiện thông qua NSW được thu phí, lệ phí (nếu có) bằng phương thức điện tử.

Đáng chú ý, các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Bộ GTVT, năm 2019, tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan (thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ) phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra.

Trong Kế hoạch, Bộ GTVT đưa ra mục tiêu là một trong những bộ dẫn đầu về triển khai NSW.

Thí điểm thuê dịch vụ CNTT

Theo Bộ GTVT, để đạt được các mục tiêu kể trên, thời gian tới, Bộ tập trung rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá XNK, quá cảnh; người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Hoạt động trên được thực hiện theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; đơn giản hóa bộ hồ sơ, chứng từ theo hướng áp dụng tối đa chứng từ điện tử; sử dụng lại các thông tin, chứng từ điện tử, quyết định hành chính đã được lưu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thay vì yêu cầu nộp hoặc xuất trình các thông tin, chứng từ, quyết định hành chính (bằng bản giấy).

Đồng thời, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thông qua NSW; rà soát các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi, bổ sung theo hướng công khai minh bạch; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ GTVT cũng chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW theo hướng xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ thống nhất nhằm tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo mật, an toàn thông tin.

Đáng chú ý, trong kế hoạch, Bộ GTVT đề cập đến việc thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích CNTT cho các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW và ASW.

Một giải pháp nữa được Bộ GTVT đặc biệt quan tâm là công tác đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ.

Theo đó, Bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về NSW, ASW.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT ở Trung tâm CNTT và ở các cục, tổng cục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đào tạo, tập huấn cho CBCC xử lý thông tin trên các hệ thống phần mềm nghiệp vụ để giải quyết thủ tục hành chính…

Đến ngày 10/11/2018, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và chính thức kết nối 70 thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia. Đây là đơn vị có số lượng thủ tục tham gia kết nối nhiều nhất đến thời điểm hiện tại, chiếm gần 54% tổng số thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia NSW trong cùng thời điểm (70/130 thủ tục).

Để kết nối 100% thủ tục vào NSW, Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành kết nối 5 thủ tục còn lại trong tháng 11 này.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới