Bài viết mới nhất

Tăng cường thực hiện kiểm tra trị giá những mặt hàng NK nhiều cuối năm


Tăng cường thực hiện kiểm tra trị giá những mặt hàng NK nhiều cuối năm

Để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn tích cực thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc nộp thuế. 

Bên cạnh đó là tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính …

Tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp tăng thu. Thường xuyên thực hiện báo cáo đánh giá thu NSNN trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, tăng cường thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, tập trung vào những mặt hàng tần suất NK sẽ tăng cao vào những tháng cuối năm như: rượu, bia, bánh kẹo... Đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung Danh mục Quản lý rủi ro về giá tham chiếu làm cơ sở so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn để thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan, nhằm kịp thời xử lý, ấn định thuế các trường hợp khai báo trị giá không đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác kiểm tra giá.

Tăng cường công tác kiểm tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

Thực hiện rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật thuế. Phát hiện sai sót, vi phạm trong công tác miễn, giảm, hoàn thuế trong đó tập trung kiểm tra các dự án, các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế có sự khác biệt giữa Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và Luật thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa NK của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

Được biết, chỉ tiêu thu NSNN phấn đấu mà Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan là 293.000 tỷ đồng, đến ngày 26/11/2018, tổng thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 279.126 tỷ đồng bằng 98,6% dự toán, bằng 95,3% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 7,87% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới