Bài viết mới nhất

Hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch


Hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch

Đây là nội dung Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Tháp liên quan đến vướng mắc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng quá cảnh.

Theo đó, Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành kiểm dịch và bảo vệ thực vật ở trung ương đồng ý và kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên nơi vật thể được đưa vào Việt Nam.

Theo Khoản 2 Điều 37, Khoản 2 Điều 53 Luật Thú y năm 2015 thì động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch.

Tại Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được thay thế bằng Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018) ban hành 24 Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Bảng mã số HS đối với Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam (Phụ lục 03), Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện kiểm dịch (Phụ lục 22), Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện kiểm dịch (Phụ lục 23).

Theo đó, hàng hóa thuộc các Phụ lục trên khi quá cảnh Việt Nam phải thực hiện theo chính sách quản lý hàng hóa quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Luật Thú y năm 2015.

Về chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, căn cứ quy định tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan bao gồm Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Thông báo kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và phải được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch. 

Tuy nhiên hiện nay pháp luật về kiểm dịch chưa có quy định về việc công nhận chứng từ kiểm dịch do cơ quan nước ngoài phát hành. Do vậy, trường hợp hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng phải kiểm dịch thì phải có Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch Việt Nam khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới