Bài viết mới nhất

Thực hiện nghiêm việc khai báo E-manifest đối với phế liệu nhập khẩu


Thực hiện nghiêm việc khai báo E-manifest đối với phế liệu nhập khẩu

Đối với trường hợp hàng hóa XK, NK là phế liệu, hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin E-manifest.

Đối với trường hợp hàng hóa XK, NK không phải là phế liệu, thời gian áp dụng triển khai thực hiện hướng dẫn tại công văn 6889/TCHQ-GSQL bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Trước đó, Theo Tổng cục Hải quan qua rà soát dữ liệu khai báo tại Hệ thống tiếp nhận thông tin E-manifest cho thấy các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo một số chỉ tiêu thông tin chưa thống nhất, chưa đúng định dạng, việc này gây khó khăn cho người khai hải quan (chủ hàng hóa NK) trong việc khai tờ khai hải quan và nhận hàng tại cảng, kho, bãi cũng như công tác quản lý của cơ quan Hải quan. 

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi khai báo, làm thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh vận chuyển phế liệu, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai không chính xác tên hàng hoặc khai thiếu thông tin đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển trên tàu là phế liệu dẫn đến cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong việc quản lý, theo dõi, giám sát hàng hóa NK là phế liệu.

Để đảm bảo việc khai báo, làm thủ tục hải quan của chủ hàng hóa NK và việc quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan theo đúng quy định pháp luật về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 27/CT-TTg, mới đây Tổng cục Hải quan có công văn 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh và hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa xuất NK trên Hệ thống E-manifest.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về khai báo tên người nhận hàng hoặc tên người được thông báo; khai báo mã số HS; Tên hàng, mô tả hàng hóa; khai báo mã cảng, tên cảng.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị hải quan, các hãng tài, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận liên quan đến khai báo hàng hóa NK là phế liệu.  

theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới