Bài viết mới nhất

Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan


Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Với mục tiêu tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở rà soát toàn bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính, Quyết định số 2141/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã  Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Riêng lĩnh vực hải quan, cắt giảm 05 TTHC và đơn giản hóa 09 TTHC.

05 TTHC đư vực hải quan, cắt giThủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về TTHC hải quan; Thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi; Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan Hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế; Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Theo phương án đơn giản hóa TTHC được phê duyệt, có 09 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan được đơn giản hóa. Trong đó, 02 thủ tục là công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được cắt giảm 01 loại giấy tờ là “chứng minh thư nhân dân”  ra khỏi hồ sơ. 07 TTHC còn lại cũng được cắt giảm nhiều loại giấy tờ, cụ thể :

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Thủ tục công nhận kho ngoại quan, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ

Thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với kho xăng dầu, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Thủ tục công nhận kho hàng không kéo dài, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Thủ tục công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức 3,4, …tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp phát triển,  hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới