Bài viết mới nhất

Hướng dẫn thông báo hàng hóa vận chuyển đến địa điểm bảo quản


Hướng dẫn thông báo hàng hóa vận chuyển đến địa điểm bảo quản

Theo đó, về hình thức thông báo hàng hóa vận chuyển đến địa điểm bảo quan hàng hóa, ngoài việc thực hiện thông báo bằng văn bản cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai khi hàng hóa đã được vận chuyển đến địa điểm bảo quản, người khai hải quan có thể lựa chọn thực hiện thông báo qua hệ thống thông qua việc khai bổ sung tại ô ghi chú trên tờ khai hải quan điện tử về việc hàng hóa đã được vận chuyển đến địa điểm bảo quản ngay sau khi hàng hóa vận chuyển đến địa điểm đã đăng ký.

Về mẫu văn bản thông báo, người khai hải quan thông báo hàng hóa đã được vận chuyển đến địa điểm bảo quản theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 19 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Thời điểm xác định quá hạn chưa thông báo, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương căn cứ thông tin đề nghị đưa hàng về bảo quản, trong đó có thông tin thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển về địa điểm bảo quản do người khai hải quan đăng ký theo mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC để theo dõi thời gian hàng hóa đưa về địa điểm bảo quản.

Trường hợp không thông báo hàng hóa vận chuyển đến địa điểm bảo quản, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ ghi nhận để xem xét khi xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP. Trước mắt các đơn vị thực hiện đúng hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới