Bài viết mới nhất

Xuất khẩu lâm sản tăng trưởng trên 16% so cùng kỳ 2017


Xuất khẩu lâm sản tăng trưởng trên 16% so cùng kỳ 2017

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), trong 10 tháng đầu năm 2018 chi trả dịch vụ môi trường rừng thu tăng 61% so 2017, tính đến 23/10/2018, cả nước thu được 2.557 tỷ đồng tiền DVMTR, đạt 109% kế hoạch năm 2018 và 161% so với cùng kỳ năm 2017, tăng so cùng kỳ 967 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu lâm sản tăng trưởng trên 16% so cùng kỳ 2017

Hiện, cả nước đã trồng 186.834ha rừng, bằng 105% so cùng kỳ 2017 và hoàn thành 87,1% so với kế hoạch năm 2018. Trong đó, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 11.466ha, đạt 80,5% kế hoạch năm và 110% so cùng kỳ 2017. Trồng rừng sản xuất: 175.368ha (trồng mới 47.356ha, trồng lại sau khai thác 127.623ha), đạt 89,6% kế hoạch năm, bằng 105,3% so cùng kỳ 2017.

Đến ngày 24/10/2018, cả nước đã chuẩn bị được gần 663,5 triệu cây giống các loại, bằng 128,3% so cùng kỳ 2017. Trong đó, trồng cây phân tán: 47 triệu cây, đạt 79,6% kế hoạch năm, bằng 103% so cùng kỳ 2017.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, lĩnh vực khai thác rừng trồng tập trung tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ước tính trong tháng 10 22.000ha, sản lượng khoảng 1,63 triệu m3. Lũy kế từ đầu năm ước đạt 15,47 triệu m3 (bằng 83,5 % kế hoạch năm 2018), tăng khoảng 4% so cùng kỳ 2017.

Trong tổng số 2.557 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Trung ương thu được: 1.974,7 tỷ đồng (đạt 117,7% kế hoạch năm 2018); Quỹ tỉnh thu được: 582 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch năm 2018). Quỹ Trung ương đã thực hiện điều phối tiền cho các tỉnh là 1.427,4 tỷ đồng đạt 85,5% kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, xuất nhập khẩu lâm sản tiếp tục tăng trưởng trên 16% so với năm 2017. Cụ thể, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7,612 tỷ USD (bằng 84% kế hoạch năm), tăng 16,12% so cùng kỳ 2017, chiếm 23,37% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 16,12%. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 10 tháng ước đạt 5,72 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các quốc gia: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU, chiếm khoảng 87% kim ngạch xuất khẩu. Trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu tại các thị trường chính này đều có tăng trưởng tốt so cùng kỳ 2017.

Đặc biệt, với việc Việt Nam và EU vừa ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường EU trong thời gian tới. 

Theo https://thuonghieucongluan.com.vn


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới