Bài viết mới nhất

Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Theo đó, Thông tư này bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 4/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Hai Thông tư nêu trên có hiệu lực từ năm 2010 và năm 2012, sau một thời gian áp dụng đã hết hiệu lực thi hành theo quyết định của Chính phủ. Thực hiện Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC để bãi bỏ các văn bản nêu trên.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2019.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới