Bài viết mới nhất

Quy chế mới về trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong lực lượng hải quan


Quy chế mới về trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong lực lượng hải quan

Quyết định này của Tổng cục Hải quan ban hành trên cơ sở căn cứ và tuân thủ các quy định nêu trong Luật Hải quan năm 2014, Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và các nghị định, quyết định của Chính phủ; chức năng quyền hạn của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tại Quyết định 65/2015/QĐ-TTg; thông tư hướng dẫn của Bộ Công an…

Quyết định 498/QĐ-TCHQ có kèm theo quy chế về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan được chi tiết hóa tại các chương, các điều quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý, sử dụng; quy định bảo quản…; quy định về tổ chức, đào tạo, huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cán bộ công chức hải quan.

Cụ thể, cán bộ công chức Cục Điều tra chống buôn lậu, lực lượng điều tra chống buôn lậu; hải quan cửa khẩu thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi làm nhiệm vụ được trang bị vũ khí quân dụng (súng ngắn, súng tiểu liên và đạn); vũ khí thô sơ (dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu).

Ngoài ra, cán bộ công chức hải quan thuộc các lực lượng nêu trên có thể được trang bị nhiều loại công cụ hỗ trợ (súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng đạn nhựa, nổ, cao su, hơi cay, pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu; lựu đạn khó, lựu đạn cay, quả nổ; dùi cui điện, cao su, kim loại; còng số tám, bàn chông…).

Để đảm bảo cho việc sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí đúng quy định, quy chế cũng có những điều khoản cụ thể về các hành vi bị cấm, xử lý vi phạm đối với cán bộ công chức hải quan…/.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới