Bài viết mới nhất

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe ô tô của cán bộ, nhân viên ngoại giao


Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe ô tô của cán bộ, nhân viên ngoại giao

Theo đó, cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện cấp Giấy chuyển nhượng xe đối với trường hợp cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ chuyển vùng công tác, ngoài việc thực hiện theo quy định tại điểm 8 Khoản 6 Điều 1 Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì sau khi cấp Giấy chuyển nhượng thực hiện sao một bản Tờ khai hàng hóa NK xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” (do cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ nộp khi đề nghị cấp Giấy chuyển nhượng) có đóng dấu xác nhận của cục hải quan thành phố nơi cấp Giấy chuyển nhượng cho chủ xe để thực hiện thanh lý xe khi chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tiếp theo tại Việt Nam.

Khi kết thúc nhiệm kỳ tiếp theo, chủ xe được sử dụng bản sao Tờ khai hàng hóa NK xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” để thực hiện thủ tục thanh lý (tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy) xe theo quy định.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới