Bài viết mới nhất

Thêm chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận C/O mẫu D điện tử


Thêm chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận C/O mẫu D điện tử

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 2/7 sẽ cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đây là tính năng mới, giúp công chức hải quan giảm bớt thao tác trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Cụ thể, đối với trường hợp sau khi chấp nhận C/O bản giấy, công chức hải quan kiểm tra trên hệ thống phát hiện tồn tại C/O điện tử có cùng số tham chiếu, ngày cấp với C/O bản giấy, công chức hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 (bước 2-kiểm tra, tính hợp lệ của C/O), Khoản 1 Mục II công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan. Khi ghi nhận và phản hồi kết quả xử lý C/O mẫu D điện tử, công chức hải quan lựa chọn kết quả xử lý: Chấp nhận C/O (được ưu đãi thuế) hoặc từ chối C/O (không được hưởng ưu đãi thuế) trên cơ sở kết quả xử lý của C/O bản giấy.

Sau khi lựa chọn kết quả xử lý, công chức ghi nhận kết quả xử lý C/O điện tử vào ô “lý do” trên hệ thống với nội dung: C/O điện tử số tham chiếu… đã được tiếp nhận bản giấy thuộc tờ khai NK số… ngày… tháng… năm…

Về việc điều chỉnh phản hồi tự động khi tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ trên hệ thống, từ ngày 2/7/2019, Tổng cục Hải quan cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thay thế cho thao tác của công chức hải quan được hướng dẫn tại điểm 2.1 (Bước 1-Tiếp nhận C/O), Khoản 2, mục II công văn 78/TCHQ-GSQL. Vì vậy, khi kiểm tra chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử tại Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, công chức hải quan chỉ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 (bước 2), khoản 2, Mục II công văn 78/TCHQ-GSQL.

Về việc ghi lý do từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi thể hiện lý do từ chối trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa công chức hải quan ghi nội dung bằng tiếng Anh, không ghi nội dung từ chối bằng tiếng Việt.

Tính đến hết ngày 15/5/2019, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN: 140.331 C/O (trong đó số C/O gửi sang Indonesia: 34.900; Malaysia: 35.234; Singapore: 11.917; Thailand: 58.252; Brunei:28). Tổng số C/O nhận từ các nước ASEAN về Việt nam: 78.978 C/O (trong đó số C/O nhận được từ Indonesia: 58.539; Malaysia: 19.902; Singapore: 537).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới