Bài viết mới nhất

Tháng 8, khảo sát về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới


Tháng 8, khảo sát về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Hoạt động khảo sát chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới sẽ được thực hiện dưới hai hình thức: Gửi phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp.

Theo đó, hoạt động gửi phiếu khảo sát sẽ do VCCI chủ trì, kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp, tính toán và phân tích kết quả từ các thông tin, dữ liệu tại các phiếu khảo sát thu được.

Đối với hoạt động khảo sát phỏng vấn trực tiếp, Tổ công tác liên ngành sẽ thực hiện tại hai địa bàn Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổ công tác sẽ phỏng vấn trực tiếp DN về thời gian, chi phí thực hiện thủ tục để XK nhóm mặt hàng mã HS 85-hàng điện máy, thiết bị điện, máy thu, tái tạo âm thanh, máy ghi hình…), NK mặt hàng mã HS 8708-Phụ tùng ô tô (đây là hai nhóm hàng Ngân hàng thế giới thực hiện khảo sát chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới trong Báo cáo Môi trường kinh doanh hàng năm) liên quan đến cơ quan Hải quan; cơ quan kiểm tra chuyên ngành; cảng vụ; DN kinh doanh cảng, kho bãi, logistics; hãng tàu, vận tải quốc tế, nội địa…

Tổ công tác sẽ khảo sát ý kiến DN về vướng mắc liên quan đến các đơn vị nêu trên trong quá trình làm thủ tục XK, NK hàng hóa nói chung và các kĩnh vực mà các đơn vị cần tiếp tục cải thiện. Đồng thời khảo sát thực tế quá trình thực hiện các khâu thủ tục XNK hàng hóa tại cảng/cửa khẩu.

Trước đó, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chịu trách nhiệm đối với chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới với mục tiêu là nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 15 bậc (đến năm 2021), năm 2019 từ 3 - 5 bậc.

Để đạt mục tiêu nâng cao xếp hạng Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới nêu tại Nghị quyết 02/NQ-CP cần có tham sự gia tích cực, sự nỗ lực, cố gắng của các bên liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thời gian và chi phí Giao dịch thương mại qua biên giới. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 881/QĐ-BTC ngày 27/5 thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

Mục tiêu đặt ra là đo lường thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới tại Việt Nam theo các tiêu chí và phương pháp của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho các bên liên quan nhằm giảm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực và cải thiện thứ hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới