Bài viết mới nhất

Đã có “trọng tài” xử lý vấn đề chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành


Đã có “trọng tài” xử lý vấn đề chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành

Cụ thể, đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa đã có quy định hoặc được các bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi phân loại mã HS chi tiết đối với “Tời điện” theo tải trọng và “Nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển”, “Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp” theo áp suất làm việc của sản phẩm để đảm bảo thực hiện minh bạch, phân định rõ đầu mối chủ trì kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống hải quan một cửa điện tử, Cổng thông tin một cửa quốc gia để đảm bảo thực hiện thống nhất đầu mối chủ trì kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan theo hướng Bộ Giao thông vận tải chủ trì quản lý, thực hiện kiểm tra chất lượng NK đối với “Nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển”.

Các nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

Thông nhất giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối, chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với “Dây và cáp điện” và “Thiết bị gia dụng NK”. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với “Dây và cáp điện” và “Thiết bị gia dụng NK”.

Giao Bộ Công an là đầu mối, chủ trì thực hiện kiểm tra chất lượng đối với “Bình chữa cháy”. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với “Bình chữa cháy”.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10/2019.

Đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa chưa được các bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9 phương án xử lý tập trung một đầu mối chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa, gồm: “Hệ thống làm lạnh”, “Ra da”, “Nguyên liệu sản xuất nước giải khát”, “Sữa chế biến, các sản phẩm khác từ sữa”, “Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật”, “Chất hỗ trợ chế biến Casein” và “Dược liệu”.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo kết quả rà soát, thống kê các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị; các bộ có liên quan cũng có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới