Bài viết mới nhất

Bộ Tài chính tích cực phối hợp với các bộ để cải cách kiểm tra chuyên ngành


Bộ Tài chính tích cực phối hợp với các bộ để cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cụ thể, Bộ Tài chính tham gia góp ý các dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tích cực rà soát các quy định pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc; tập hợp để kiến nghị các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành hoặc có ý kiến để kịp thời hướng dẫn các cục hải quan và DN thực hiện thống nhất.

Qua đó, nhiều văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo hướng tạo thuận lợi cho DN, cụ thể, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 84/87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của cơ quan Hải quan (thống kê trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu), các bộ, ngành đã cắt giảm được 12.600 mặt hàng (từ 82.698 mặt hàng năm 2015 xuống còn 70.087 mặt hàng) thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Năm 2019, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành thực hiện rà soát pháp luật chuyên ngành, nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020; rà soát áp mã số HS đối với các Danh mục chuyên ngành của các bộ, ngành. Đồng thời, rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành; cùng lúc phải thực hiện nhiều thủ tục, hình thức trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Song song, Bộ Tài chính đang tích cực triển khai nhiều giải pháp như: Hoàn thiện Nghị định quy định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK; xây dựng Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP); hoàn thiện các nội dung về bảo lãnh thông quan; dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK…

Hiện nay, các bộ, ngành đang thực hiện cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (loại bỏ những quy định chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành; ban hành danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành…).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới