Bài viết mới nhất

Tiếp tục hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


Tiếp tục hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Theo đó, đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng Vàng, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, căn cứ văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản của người khai hải quan theo mẫu (trong đó có ghi tên tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận thực hiện việc giám định lô hàng), công chức hải quan kiểm tra hồ sơ xác nhận cho phép đưa hàng về bảo quản, đồng thời cập nhật thông tin về tổ chức giám định và để nghị chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong hải quan trên hệ thống E-Customs để bàn giao cho tổ chức giám định.

Căn cứ thông tin trên hệ thống, công chức hải quan tại chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao theo mẫu, giao cho người khai hải quan chuyển đến tổ chức giám định.

Kết quả giám định có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan là cơ sở để cơ quan Hải quan thông quan, không yêu cầu tổ chức giám định phải xác nhận hồi báo việc tiếp nhận lô hàng.

Đối với tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng Đỏ, trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện đồng thời với việc giám định, công chức hải quan cùng giám định viên lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra thực tế, không phải niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao lại cho tổ chức giám định.

Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa không được thực hiện đồng thời với việc giám định, sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan niêm phong hoặc chụp ảnh toàn bộ lô hàng (nếu không thể niêm phong) và bàn giao cho người khai hải quan để giao lại cho tổ chức giám định.

Kết quả giám định có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan thông quan, không yêu cầu tổ chức giám định phải xác nhận hồi báo việc tiếp nhận lô hàng.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới