Xem biểu mẫu

TitleBản khai dành cho hàng tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập
Mô tảKhai báo tương tự như loại hình nhập khẩu/ xuất khẩu thông thường. Tuy nhiên, chỉ tiêu thời hạn TNTX, TXTN, số tờ khai TNTX, TXTN tương ứng và số thứ tự dòng hàng trên tờ khai TNTX, TXTN hệ thống sẽ tự động theo dõi số lượng, thời hạn và thực hiện trừ lùi
Hạng mụcForm
Cơ quan ban hànhBộ Tài Chính
Ngày tạo21-01-2016
Ngày cập nhật02-12-2016
Tải xuốngThis is Dowload File

Biểu mẫu này được sử dụng trong các thủ tục sau
Tên thủ tụcTóm tắtXem chi tiết thủ tục với các biểu mẫu liên quan
No results found.