Xem biểu mẫu

TitleBảng kê thông báo nguyên liệu, vật tư
Mô tảBảng kê thông báo nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công
Hạng mụcForm
Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan Việt Nam
Ngày tạo25-01-2016
Ngày cập nhật26-01-2016
Tải xuốngThis is Dowload File

Biểu mẫu này được sử dụng trong các thủ tục sau
Tên thủ tụcTóm tắtXem chi tiết thủ tục với các biểu mẫu liên quan
No results found.