Xem biểu mẫu

TitleTỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Mô tảTỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Hạng mụcForm
Cơ quan ban hànhBộ Tài Chính
Ngày tạo28-01-2016
Ngày cập nhật17-02-2016
Tải xuốngThis is Dowload File

Biểu mẫu này được sử dụng trong các thủ tục sau
Tên thủ tụcTóm tắtXem chi tiết thủ tục với các biểu mẫu liên quan
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS)Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS)Xem