Tìm kiếm Thủ tục

Hiển thị 41-50 của 398 kết quả.
Tên thủ tụcTóm tắt
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắtThủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắtThủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt
Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công – điện tử)
Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sôngThủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông
Thủ tục thành lập kho ngoại quanThủ tục thành lập kho ngoại quan
Thủ tục thành lập kho bảo thuếThủ tục thành lập kho bảo thuế
Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ....Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoàiThủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quanThủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan
Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới