Tìm kiếm Thủ tục

Hiển thị 51-60 của 398 kết quả.
Tên thủ tụcTóm tắt
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quanThủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quanThủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuếThủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuế
Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩuThủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩuThủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu
Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩuThủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu
Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệKiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩuThủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địaThủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa
Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuấtThủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất
Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới