Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục xuất khẩu kim cương thô
Mô tả
Loại
Thủ tục thông quan hải quan
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Địa chỉ: Block E3 - Dương Đình Nghệ, Phường  Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phone: (+844) 39440833 (ext: 8623)
Email: webmaster@customs.gov.vn
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                
  • Chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Việt nam là thành viên của Tổ chức Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
  • Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
  • Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.
  • Thông tư liên tich số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009.
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
Thời gian xử lý
  • Chậm nhất 02 giờ đối với việc kiểm tra hồ sơ
  • Chậm nhất là 08 giờ đối với việc kiểm tra hàng hóa
  • Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu số lượng lớn, nhiều chủng loại
Phí
20.000 VND
Thành phần, số lượng hồ sơ
Serial
Document Title
Remarks
1
 Giấy chứng nhận KP do Phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp.
Bản gốc và một (01) bản sao
2
Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về Hải quan (tờ khai ….).
Trình tự thực hiện
Bước 1:
doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận KP (Kimberley Process) cho lô hàng kim cương tại phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương.
Bước 2:
 Doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan xuất khẩu (HQXK) lô hàng kim cương thô.
Bước 3:
Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ và thủ tục hải quan theo quy định chung.
Bước 4:
Cơ quan Hải quan gửi thông báo qua e-mail tới địa chỉ giao dịch thư điện tử của Phòng quản lý xuất nhập khẩu và địa chỉ kimberleyvn@moit.gov.vn, về nội dung Giấy chứng nhận KP và thực tế xuất khẩu của lô hàng kim cương thô
Sơ đồ quy trình thực hiện:
Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
No results found.
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào