Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục nhập khẩu kim cương thô
Mô tả

Loại

Thủ tục thông quan hải quan

Cơ quan thực hiện

Chi cục Hải quan

Address:

Phone:

Email:

Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                

  • Chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Việt nam là thành viên của Tổ chức Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, theo
  • Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
  • Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của Bộ Công Thương-Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.
  • Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009.
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
  • Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thời gian xử lý

  • Chậm nhất 02 giờ đối với việc kiểm tra hồ sơ
  • Chậm nhất là 08 giờ đối với việc kiểm tra hàng hóa

Phí

20.000 VND

Thành phần, số lượng hồ sơ

STT

Loại giấy tờ Ghi chú

1

Giấy chứng nhận KP (Kimberley Process) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản sao này có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của thương

Một (01) bản sao, và bản chính để đối chiếu

2

Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về Hải quan (tờ khai ….).

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Doanh nghiệp khai báo hải quan nhập khẩu lô hàng kim cương thô và gửi cho cơ quan hải quan.

Bước 2:

Cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ và tiến hành các bước công việc khác theo quy trình thủ tục hải quan chung.

Bước 3:

Cơ quan Hải quan cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu, gửi cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương để thông báo và gửi cho doanh nghiệp để làm các thủ tục tiếp theo tại Phòng này.

Sơ đồ quy trình thực hiện:

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
No results found.
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào