Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu tiên tại Việt Nam
Mô tả
Loại
Cấp phép
Cơ quan thực hiện   
 
Cục Hải quan tỉnh/thành phố nơi cấp phép
Address:
Phone:
Email:
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                   
-     Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
-     Nghị định số 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-     Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam;
-     Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng  xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
-     Quyết định số 601/QĐ-BTC ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính.
-     Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thời gian xử lý
-     05 ngày làm việc
 
Phí
0 VND

Hồ sơ yêu cầu

STT
Tên tài liệu
Ghi chú
1
Giấy chuyển nhượng xe
 
2
Tờ khai hải quan

 

Trình tự thực hiện

Bước 1
Gửi hồ sơ đề nghị cấp phép
Đối tượng nhận chuyển nhượng xe khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch.
Bước 2
Tiếp nhận, xử lý và trả lời
 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giấy chuyển nhượng xe, tờ khai hải quan và đối chiếu với thực tế xe để thực hiện thủ tục chuyển nhượng (bao gồm việc tính thuế, thu thuế theo quy định, trừ trường hợp đối tượng mua xe; nhận cho biếu, tặng là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đề nghị cấp giấy chuyển nhượng xe).
Bước 3
Cục Hải quan tỉnh, thành phố trả 01 tờ khai và biên lai thu thuế cho đối tượng làm thủ tục chuyển nhượnghoặc người được ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định của pháp luật để làm các thủ tục đăng ký lưu hành xe; hoặc thu bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng từ đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng xe hoặc người được ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định của pháp luật.
Bước 4
Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thanh khoản giấy tạm nhập khẩu xe theo quy định.

Sơ đồ quy trình thực hiện:

Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
Mẫu tờ khai nhập khẩu thương mại26-01-201617-02-2016Bộ Tài ChínhThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào