Xem Thủ tục

Tên thủ tụcThủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS)
Mô tả
Loại
Thủ tục thông quan
Cơ quan thực hiện
Tổng cục Hải quan
Địa chỉ: E3 - Phố Dương đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)
Email: webmaster@customs.gov.vn
Thủ tục dựa trên văn bản pháp quy                  
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014
- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ chi tiết về các điều khoản trong Luật Hải quan về các thủ tục Hải quan ...
- Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
- Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Thời gian xử lý
- Không quá 08 giờ làm việc cho việc kiểm tra thực thế một phần của hàng hóa
- Không quá 2 ngày làm việc cho việc kiểm tra toàn bộ hàng hóa
Phí
20,000 VND
 
Hồ sơ yêu cầu:
STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trên phần mềm hệ thống khai Hải quan 
 
 
Hồ sơ yêu cầu nếu nhà nhập khẩu thuộc vào luồng Vàng:
STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Vận đơn
 
2
Phiếu đóng gói hàng
 
3
Tờ khai trị giá
(nếu có)
4
Giấy phép nhập khẩu
(nếu có)
5
Hóa đơn
(nếu có)
6
Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành
(nếu có)
7
Chứng nhận xuất xứ
(nếu có)
 
Trình tự thực hiện:
 
 
 
 
Bước 1:
Nộp tờ khai hải quan
1.1: Đăng ký
Người nhập khẩu khai trước thông tin tờ khai Hải quan trên hệ thống khai Hải quan bằng nghiệp vụ IDA. Thông tin khai báo trước sẽ được lưu và cho phép sửa đổi bổ sung trong vòng 7 ngày.
1.2: Thay đổi thông tin
Trong trường hợp thay đổi thông tin từ IDA, người nhập khẩu phải sử dụng nghiệp vụ IDB để bổ sung sửa đổi các thông tin đã khai (nếu cần)
1.3: Khai chính thức tờ khai Hải quan
Người nhập khẩu khai tờ khai chính thức đến hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan Hải quan qua nghiệp vụ IDC
1.4: 
 
 
 
Bước 2:
Nhận phản hồi từ Hệ thống Hải quan
 
2.1:  Phân luồng
  • Nếu Hệ thống Hải quan phản hồi luồng Xanh, nhà nhập khẩu trả thuế (nếu có) và thông quan.
  • Nếu hệ thống gửi phản hồi luồng Vàng, người nhập khẩu phải nộp thêm các hồ sơ giấy sau để Hải quan kiểm tra
(i) Vận đơn
(ii) Phiếu đóng gói hàng
(iii) Tờ khai trị giá
(iv) Giấy phép nhập khẩu (nếu có)
(v) Hóa đơn
(vi) Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có)
(vii) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có)
  • Nếu hệ thống phản hồi luồng Đỏ, người nhập khẩu phải nộp bảy tài liệu trên như trong luồng Vàng đồng thời xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra hàng hóa thực tế.
Bước 3:
Thông quan
Người nhập khẩu nộp các loại thuế, phí theo quy định và nhận thông tin thông quan hàng hóa.
 
Sơ đồ quy trình thực hiện:
 
Hạng mụcProcedure

Những biểu mẫu sau được sử dụng trong thủ tục này
Tiêu đềMô tảNgày tạoNgày cập nhậtCơ quan ban hành
Mẫu tờ khai nhập khẩu thương mại26-01-201617-02-2016Bộ Tài ChínhThis is Dowload File
Thủ tục này áp dụng cho các biện pháp sau đây
NameMeasure TypeCơ quanDescriptionCommentsVăn bản pháp quyCó hiệu lực đếnMeasure Class
Không tìm thấy kết quả nào