Bài viết mới nhất

Cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK


Cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK

Thời gian qua, Tổng cục nhận được phản ánh về việc một số DN gian lận trong việc khai báo hàng hóa để tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng phân bón NK.

Được biết, tại Quyết định 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm phân bón NK, Bộ Công Thương quy định: hàng hóa NK bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS: 3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59.00, 3105.90.00.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Quản lý rủi ro thực hiện áp dụng tiêu chí phân luồng đối với các mặt hàng được khai báo thuộc một trong các mã số quy định tại Quyết định 686/QĐ-BCT trong đó ghi rõ chỉ dẫn rủi ro nếu không khai báo thuế tự vệ thì chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Với các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan yêu cầu trên cơ sở đánh giá rủi ro, tiến hành kiểm tra hồ sơ theo đúng các tiêu chí tại Quyết định 686/QĐ-BCT. 

Trường hợp mặt hàng NK có mã số khai báo được nêu tại Quyết định 686/QĐ-BCT, NK từ các quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng lại khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Cục Thuế XNK và Cục Kiểm định thực hiện phân tích, phân loại để làm cơ sở áp dụng thuế NK và thuế tự vệ (nếu có).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới