Bài viết mới nhất

Hải quan Hải Phòng chặn đứng 130 container rác đổ vào Việt Nam


Hải quan Hải Phòng chặn đứng 130 container rác đổ vào Việt Nam

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, quá trình triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phế liệu không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được số phế liệu, rác thải không đạt yêu cầu nhập khẩu nêu trên.

Quá trình thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (theo  Công văn 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018), Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện 71 container và 2 tàu hàng rời không chở phế liệu không đáp ứng điều kiện nhập khẩu và yêu cầu hãng tàu không được dỡ hàng xuống cảng Hải Phòng, đồng thời chuyên chở số hàng này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiếp đó, từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg (ngày 17/9/2018) của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để chặn đứng 58 container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu dỡ hàng xuống cảng Hải Phòng, đồng thời yêu cầu hãng tàu vận chuyển số phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu khởi lãnh thổ Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, vấn đề xử lý hàng tồn đọng nói chung và thực hiện Chỉ thị 27 là một khối lượng công việc lớn.

Đối với vấn đề xử lý hàng tồn đọng, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai trong thời gian dài, từ cuối năm 2014. Do đó, đơn vị có nhiều kinh nghiệm và đưa ra các kế hoạch quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do tình hình biến động (về nhập khẩu phế liệu) nên năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều diễn biến phức tạp.

Đối với Chỉ thị 27, ngay sau khi Thủ tướng ban hành và được thông tin trên các phương tiện truyền thông, đơn vị đã kịp thời nắm bắt, chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Ngay sáng 18/9 (Chỉ thị được ban hành chiều 17/9), Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng giao Phòng Giám sát quản lý về hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện ngay.

Tiếp đó, ngày 20/9, Cục Hải quan Hải Phòng họp để tổ chức chủ động triển khai Chỉ thị 27 trong toàn Cục và ngày 21/9 có văn bản chỉ đạo các đơn vị.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng khẳng định, đơn vị cập nhật và triển khai kịp thời nội dung chỉ đạo của Chỉ thị 27 và có nhiều thuận lợi do một số nội dung trong Chỉ thị đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo trong một số văn bản trước đây.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới