Bài viết mới nhất

Quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu


Quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT- BTNMT, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu là Sở TN&MT nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Theo đó, tại văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT, Bộ TN&MT hướng dẫn Sở TN&MT thực hiện việc kiểm tra về chất lượng phế liệu nhập khẩu sẽ được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Ở bước này, Sở TN&MT tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu; giấy đăng ký nhà nước về chất lượng liệu phế liệu nhập khẩu; hợp đồng về việc mua bán phế liệu kèm theo danh mục phế liệu nhập khẩu (bản sao); danh mục phế liệu nhập khẩu theo hợp đồng; giấy giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu; hóa đơn; vận đơn; tờ khai phế liệu nhập khẩu; ảnh hoặc bản mô tả phế liệu nhập khẩu; giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (bản sao); giấy xác nhận ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu đăng ký kiểm tra nhà nước.

Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu được thực hiện thông qua tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, bưu điện hoặc hộp thư điện tử thuộc hệ thống thông tin điện tử của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bước 2: Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám định thực tế, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy mẫu).

Tức là, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra về địa điểm kiểm tra, lấy mẫu, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định.

Bước 3: Xác định tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra.

Theo đó, Sở TN&MT sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung, bao gồm: Kiểm tra sự phù hợp của nội dung giám định chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu so với yêu cầu quy định kỹ thuật của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu đăng ký kiểm tra; Kiểm tra tính chính xác và đồng bộ về thông tin hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu; Đối với hóa đơn, vận đơn kiểm tra khối lượng, mã HS, cảng nhập khẩu phù hợp với văn bản đăng ký kiểm tra nhà nước và tờ khai nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó,  Bộ TN&MT yêu cầu các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, cập nhật lại tình hình cấp giấy xác nhận còn hiệu lực trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT, trong trường hợp Sở TN&MT không cập nhật, cơ quan Hải quan không có căn cứ cho phép thông quan dẫn đến tồn đọng phế liệu tại cảng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ TN&MT cũng yêu cầu các Sở TN&MT khẩn trương lập hộp thư điện tử thuộc hệ thống thông tin điện tử của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ hoạt động thông quan phế liệu nhập khẩu, tiếp nhận thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu, trong đó có thông tin về chủng loại, mã HS, khối lượng phế liệu nhập khẩu.

Thông tin về hộp thư điện tử được thông báo bằng văn bản đến Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT qua email gxnphelieu.qlct@vea.gov.vn hoặc gxnphelieu.qlct@monre.gov.vn và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới