Bài viết mới nhất

Quản lý chặt nguyên liệu đồng, nhôm XK


Quản lý chặt nguyên liệu đồng, nhôm XK

Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị trong quá trình thông quan hàng hóa thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 1921/QĐ-TCHQ ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XK, NK. 

Đối với kiểm tra mô tả hàng hóa, khi làm thủ tục hải quan, CBCC  phải kiểm tra chi tiết tên hàng, mô tả hàng hóa phải rõ ràng, đầy đủ thành phần, hàm lượng, tính chất, cấu tạo, đặc điểm và công dụng. Trong đó lưu ý tên hàng phải đảm bảo đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo tiêu chí về tên gọi, mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa XK.

Khi kiểm tra chi tiết mã số hàng hóa, phải đối chiếu với mô tả hàng hóa, mã số hàng hóa khai báo với mô tả hàng hóa, mã số tại Danh mục hàng hóa XK, rủi ro về phân loại, áp dụng mức thuế, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa XK có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Hướng dẫn về kiểm tra mức thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, CBCC khi kiểm tra mức thuế phải đối chiếu mô tả hàng hóa, mã số, mức thuế khai báo với mô tả hàng hóa, mã số, mức thuế tại Biểu thuế XK và các chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Theo Báo Hải quan


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới