Bài viết mới nhất

CPTPP – Vấn đề hải quan đối với Việt Nam


CPTPP – Vấn đề hải quan đối với Việt Nam

  1. Giảm mạnh hoặc loại bỏ một số loại thuế quan:

Các nước thành viên CPTPP đã đồng ý loại bỏ thuế đối với 97% đến 100% các dòng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam đủ điều kiện theo quy tắc xuất xứ hiện hành. Chẳng hạn, Canada đồng ý xóa bỏ thuế trong 95% các dòng thuế, chiếm tới 78% tổng giá trị xuất khẩu từ Việt Nam. Đối với một số sản phẩm nhất định như hải sản và đồ nội thất, mức cam kết của Canada là 100%, điều đó có nghĩa là hải sản và đồ nội thất Việt Nam sẽ được miễn thuế khi nhập khẩu vào Canada.

Việt Nam cũng cam kết loại bỏ 66% các dòng thuế khi CPTPP có hiệu lực, và tăng tỷ lệ các dòng thuế miễn thuế lên 86,5% trong vòng 3 năm, trong khi duy trì hạn ngạch thuế quan đối với đường, trứng, muối và ô tô đã qua sử dụng

2. Quy tắc xác định trước xuất xứ:

CPTPP được thừa hưởng các quy tắc trước xuất xứ và thủ tục xuất xứ từ Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cụ thể, các quy tắc xuất xứ CPTPP khuyến khích sự hợp nhất sản xuất của các quốc gia thành viên và thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh giữa các quốc gia thành viên. Về mặt này, quy tắc xuất xứ CPTPP, chấp nhận tích lũy một phần, trong đó bất kỳ tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng nào được tạo ra bởi bất kỳ quốc gia thành viên CPTPP nào đều có thể được ghi nhận trong việc xác định nguồn gốc của hàng hóa. Theo đó, nguyên tắc tích lũy có thể được sử dụng để tạo ra các tùy chọn chuỗi cung ứng tích hợp lớn hơn.

3. Đơn giản hoá thủ tục xuất xứ:

Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia vào một FTA (nơi mà nguồn gốc có thể được tự chứng nhận). Theo truyền thống, xuất xứ chỉ được chứng nhận bởi nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất, sau đó Giấy chứng nhận xuất xứ phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Theo cách tiếp cận tiên tiến hơn, Giấy chứng nhận xuất xứ có thể được cấp bởi nhà xuất khẩu / nhà sản xuất (Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN). CPTPP có cách tiếp cận đơn giản hơn trong đó các nhà nhập khẩu được phép hoàn thành chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa mà họ nhập khẩu. Theo đó, các nhà nhập khẩu thuộc các quốc gia thành viên CPTPP đáp ứng các điều kiện nhất định được quy định bởi cơ quan quản lý tại quốc gia của họ có thể tự chứng nhận nguồn gốc của sản phẩm họ đang nhập khẩu.

Tuy nhiên, chứng nhận xuất xứ của nhà nhập khẩu sẽ không được áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Việt Nam trong vòng tối đa 5 năm sau khi CPTPP có hiệu lực. Đây là một cách tiếp cận thận trọng được thiết kế để chống lại giấy chứng nhận xuất xứ giả, có nghĩa là các nhà nhập khẩu Việt Nam có thể phải đợi đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 để có thể tự chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu.

4. Chậm trễ trong thực hiện CPTPP

Mặc dù CPTPP có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 đối với Việt Nam, Việt Nam vẫn chậm tiến độ ban hành luật pháp liên quan để thực hiện CPTPP. Cụ thể, Nghị quyết 72/2018/QH14 phê duyệt CPTPP không phù hợp với việc áp dụng trực tiếp một số chương bao gồm Chương 3 về xuất xứ và thủ tục xuất xứ. Điều đó có nghĩa là các nhà nhập khẩu phải chờ nghị định và thông tư để thực hiện các cam kết chứng nhận xuất xứ. Hiện tại, các nhà xuất khẩu chưa thể đăng ký C/O theo CPTPP.

Tuy nhiên, vì biểu thuế được áp dụng trực tiếp, nên hàng hóa phải được xử lý thuế quan phù hợp theo thỏa thuận trong CPTPP, miễn là đáp ứng được xuất xứ. Bộ Công Thương (MOIT) đã xác nhận miệng rằng sẽ giải quyết các vấn đề này. Điều này có nghĩa là Giấy chứng nhận xuất xứ vẫn có thể được cấp cho các nhà xuất khẩu sau khi hàng hóa đã được xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và các nhà nhập khẩu vẫn có thể yêu cầu ưu đãi thuế quan sau này đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn này. Hiện tại, Bộ Công Thương đang đẩy nhanh quá trình áp dụng; và có thể mất thêm vài tuần nữa để có hướng dẫn.

http://bsas.com.vn/viet-nam-cptpp-van-de-hai-quan-doi-voi-viet-nam-8026.html


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới