Thông báo

Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Tóm tắt

Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ngày cập nhật : 08-06-2019


Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

Ngày 31/05/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ: Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi, thực hiện tại Cục Hải quan.

Ngoài ra, Bộ còn ban hành mới 03 thủ tục hành chính: Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác; Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Luật Quản lý thuế 2006Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012;...

 


Thông báo mới nhất


Tìm kiếm tất cả Thông báo

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới