Bài viết mới nhất

Vietnamese shrimp is leading in exports to Canada


Vietnamese shrimp is leading in exports to Canada

 

 

 

vietnamese shrimp is leading in exports to canada
Processing shrimp for export at Sao Ta Company - a member of PAN Group

According to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Procducers (VASEP), Canada is the 7th largest shrimp importer of Vietnam, accounting for 4.8% of the total shrimp export value of Vietnam.

In the first eight months of this year, exports of Vietnamese shrimp to Canada reached $110.6 million in value, increasing nearly 27% over the same period last year. Since February, exports of Vietnamese shrimp to Canada saw double-digit growth.

According to statistics from the International Trade Centre (ITC), Canada is the world’s 13th largest shrimp importer, accounting for 2% of total value.

Vietnam is the largest source of shrimp for Canada, accounting for 34% of total value of shrimp to this market. Since 2014, Vietnam has retained its dominant position in supplying shrimp for Canada.

The Government of Canada is demanding to diversify the market, reducing dependence on imports from the US, and Vietnam is one of the countries that Canadian businesses are interested in to promote import and export activities. Canada is a market that has the ability of affordability for high-value products and is an important bridge for Vietnamese businesses to expand their markets to other countries.

In terms of geography, Canada is not only close to the US and their people have high income but also enjoy preferential tariffs from the CPTPP, so there are many opportunities for Vietnamese shrimp exports to this market.


Bài viết mới nhất


Tìm kiếm tất cả Bài viết

Dành cho thành viên

Tìm kiếm trang web
Nội dung

Giới thiệu nhanh

Tìm kiếm thông tin thương mại 

Hàng hóa và thuế suất

Văn bản pháp quy

Biện pháp và Tiêu chuẩn

Thủ tục

Biểu mẫu

 

Thông tin nổi bật

Hiệp định thương mại tự do

Thông tin tiếp cận thị trường 

Kho tư liệu thương mại ASEAN

Điểm hỏi đáp về SBS/TBT

 

Thông tin và bài viết 

Tin tức

Ấn phẩm

Thông báo

Trang liên kết


Hãy liên hệ chúng tôi!

Nếu không tìm thấy thông tin quý vị cần trên trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Nhấp chuột vào đây để gửi thông điệp cho chúng tôi >>>

 

Sự kiện sắp tới